Warning: Fatal error 9001 occurred at Jul 16 2018 3:20PM. Note the error and time, and contact your system administrator.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at page.updateyap(String sorgu)
at news.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Şırnak Ev Taşıma Firmaları - Şırnak Evden Eve Nakliyat

Şırnak Evden Eve Nakliyat

Şırnak evden eve taşımacılık arayan müşterilerimiz ilk olarak kalite ve uygun fiyat arayışı içerisinde olmaktadırlar.Uygun ile ucuzu birbirinden ayırt etmek çok önemlidir.

Ev taşıtmak istiyorsanız öncelikle firma kalitesi ve kurumsallığı sonra uygun fiyat arayışı içinde olmalısınız.Özellikle şehirler arası taşımalarda bu özellikler mutlaka firmada olması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi Şınak ilimiz diğer illerimize en uzak illerden biridir.Çok uzun mesafe taşıtmak zorunda olduğunuz eşyalarınızı bir kaç kuruş için heba etmeyin.Komisyocu firmalar ile yapılacak taşımalar sonucu sürekli hüsran olacağını size garanti ederim.